دپارتمان مدیریت:  پل گیشا، خیابان فروزان فر، فروزان فر نهم، پلاک ۳۲، واحد ۱   |   تلفن: ۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۸۵

مأموریت

آموزش بخش های مختلف جامعه در حوزه مدیریت و افزایش توان رهبری و راهبری سازمان های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و ... در راستای بهره برداری از حداکثر ظرفیت موجود در کشور

تمامی حقوق محفوظ است