دپارتمان مدیریت:  پل گیشا، خیابان فروزان فر، فروزان فر نهم، پلاک ۳۲، واحد ۱   |   تلفن: ۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۸۵

اعضای هیأت علمی

دکتر سید محمد میرجوادی

دکتر احمد شعبانی فرد

دکتر علی شهابی

دکتر سید حمیدرضا عظیمی

دکتر مهدی محضری

دکتر محمدهادی جلیلی جشن آباد

دکتر علیرضا علیخانی

  • Hits: 1650

تمامی حقوق محفوظ است