دپارتمان مدیریت:  پل گیشا، خیابان فروزان فر، فروزان فر نهم، پلاک ۳۲، واحد ۱   |   تلفن: ۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۸۵

مدیران

مدیرمسئول مؤسسه: محمود رامندی

مدیر دپارتمان مدیریت: محمدرضا انبیائی

تمامی حقوق محفوظ است