چشم انداز

تبدیل شدن به مؤثرترین، خلاق ترین و کارآ ترین موسسه در افزایش دانش مدیریت و حوزه آموزش های مدیریت در صنوف و بخش های مختلف جامعه

  • Hits: 599

تمامی حقوق محفوظ است