دپارتمان مدیریت:  پل گیشا، خیابان فروزان فر، فروزان فر نهم، پلاک ۳۲، واحد ۱   |   تلفن: ۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۸۵

موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم

دکتر احمد علی یزدان پناه

تمامی حقوق محفوظ است